ENCARREGAT EL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI DE SEVA (OSONA) A FORTIÀ ARQUITECTES

15/10/2020

La diputació de Barcelona va licitar la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Cataleg de Béns arquitectònics històrics i ambientals del Municipi. L'equip Fortià arquitectes ha guanyat la licitació i es faràn els treballs l'any 2021.

L’objecte d’aquesta Pla Especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural de Seva de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits per els seus habitants  i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.

En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

 L’equip redactor està composat també per Rosa Maria Gil, historiadora; Maribel Fuertes, arqueòloga; Xavier Raya, arquitecte; Pere Ylla, advocat; Joan Solà, geòleg; Carles Bayés, biòleg i Arnau Camps, geògraf.