ENCARREGAT EL PROJECTE DE INTERVENCIÓ EN LES FAÇANES DE L'ANTIC HOSPITAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ

08/10/2018

L'edifici de l'Hospital ocupa tota una illa de carrers: carrer de l'Hospital, passeig de Vicenç Bou, carrer de Sant Ramon i carrer del Carme. És, sens dubte, un dels edificis més emblemàtics de Torroella de Montgrí. Coneixem que, com a mínim, existeix des del segle XVII. A la porta principal, hi ha una datació: "1661". A l'interior de l'edifici hi ha un claustre de pilars i arcs de mig punt del segle XIX i una capella dedicada a la Mare de Déu de la Mercè, del segle XVIII.

La Normativa de Protecció del paisatge rural i urbà de Torroella de Montgrí, document redactat l’any 2000, qualifica l’edifici com a PR1, que seria l’equivalent a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional).

Es proposa la redacció del projecte d’intervenció en les façanes de l’antic hospital de Torroella de Montgrí així com de la direcció facultativa de les obres i de la coordinació de seguretat i salut per tal de preservar l’immoble i actuar de forma coherent amb els seus valors històrics.