FINALITZADA LA DIRECCIÓ D'OBRA AL MONESTIR DE SANT PERE DE GALLIGANTS

02/03/2021

Hem finalitzat la direcció de les obres al Monestir de Sant Pere de Galligants a Girona.

El projecte de remodelació es va redactar l'any 2017 per part de Fortià Arquitectes. La proposta planteja una actuació a l'espai de recepció i accés del monument. L'objectiu de la intervenció ha sigut dotar al monument d'unes bones condicions ambientals de confort als mòduls esmentats, donar resposta a l'accessibilitat dels diferents àmbits i guanyar espai per la zona de botiga i llibreria.

S'ha intervingut mitjançant el tancament i ampliació del mòdul amb un parament de vidre laminat i una porta automàtica d'accés. S'ha ampliat també l'entarimat i la rampa d'entrada així com l'espai de la botiga. Es replanteja el sistema d'il·luminació i es climatitza l'espai amb radiadors elèctrics.

Finalment s'ha proposat un nou disseny i muntatge del mobiliari d'exposició i d'oficina d'atenció al visitant.