FINALITZADA LA INTERVENCIÓ EN LA FAÇANA D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A GIRONA

29/08/2019

Despres d'uns mesos d'obra s'ha finalitzat la intervenció en la façana del Carrer Barcelona, 47 a Girona.

 

L'actuació s'ha centrat en dues grans operacions: la reparació d'un conjunt de patologies aparegudes al llarg dels anys en el revestiment de l'edifici existent i d'altra banda l'execució d'un nou revestiment a la totalitat de la pell de l'edifici.

El material utilitzat ha estat uns plafons d'alumini del tipus Alucobond, tallats i plegats a la nau de l'empresa Aislater, que han col·locat també el material a la façana. El joc de textures i color del nou material és objecte d'un canvi substancial a nivell estètic en la façana, que ofereix una nova visual en una cruïlla destacada en el paisatge visual de la ciutat.

El contractista de l'obra ha estat Jordi Pairó S.L. i Aislater. El projecte i direcció d'obra ha anat a càrrec de Josep Fortià, arquitecte i Roger Soler, arquitecte tècnic.