FINALITZADA LA REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE TRADICIONAL A SANT NARCÍS.

16/10/2020

L'any 2018 vàrem redactar el projecte de rehabilitació d'un habitatge al barri de Sant Narcís. L'estiu del 2020 es pot mostrar ja en el seu estat acabat.Es tracta d'un dels edificis històrics de l'arquitecte Ignasi Bosh Reig construït a la dècada dels 50s al barri de Sant Narcís, un dels exemples més clars d'aplicació dels postulats de la idea anglesa de ciutat jardí a casa nostra.

És un edifici plurifamiliar de 4 alçades que destaca visualment sobre la resta del barri d'una alçada més baixa. Es caracteritza per l'ús de la tècnica constructiva tradicional de la volta ceràmica de 4 punts, també anomenada volta de mocador.

En la nostra intervenció hem volgut recuperar aquestes voltes ceràmiques en el sostre, fent-hi un decapat i deixant-les a la vista. En la resta de l'actuació s'ha optat per una intervenció mínima que faciliti l'entrada de la llum a l'habitatge i eliminant tancaments innecessaris i guanyant nous espais diàfans i lluminosos per la vida diària.