FORTIÀ ARQUITECTES COMENÇA EL PLA ESPECIAL DE PATRIMONI DE BAGÀ (BERGUEDÀ)

13/03/2023

La Diputació de Barcelona, a través de l'SPAL ha encarregat al nostre estudi la redacció del Pla Especial de Patrimoni i Catàleg de Béns del municipi de Bagà, al Berguedà al Parc Nacional del Cadí-Moixeró

 

En els propers mesos treballarem de forma intensiva en aquest nucli del Pirineu, amb un important repertori d'arquitectures i elements tradicionals. L'equip redactor està format per Xavier Busquets, arquitecte; Rosa Maria Gil, historiadora, Joan Solà i Carme Calafat, tècnics de mediambient, Jordi Merino, arqueòleg i Pere Ylla advocat.

Aquests plans són una diagnosi de la totalitat dels elements amb valors històrics, artístics, arquitectònics o paisatgístics, urbans i rurals, que conformen el patrimoni del lloc estudiat. Des d'aquest punt de vista, i amb la realitat legislativa actual, els plans especials de protecció de patrimoni esdevenen un instrument bàsic mitjançant el qual els municipis poden exercir la gestió urbanística pel que fa a la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental.

La finalitat és la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental del municipi, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus veïns i els puguem transmetre en les millors condicions a les generacions futures.