FORTIÀ ARQUITECTES DIRIGIRÀ LA INTERVENCIÓ EN EL CASTELL DE CALONGE

08/07/2022

L'Ajuntament de Calonge ens encarrega la Direcció Facultativa de la fase III de intervenció en aquest monument destacat del Patrimoni Arquitectònic del Baix Empordà.

 

El castell de Calonge és un monument de presència molt destacada en el nucli urbà, tant per la seva presència física com per la història del propi edifici. Històricament s'hi han fet recerques arqueològiques que han posat al descobert les diferents parts de les que consta l'edifici.

Es tracta d'un gran casal residencial amb obra del segle XIII i amplificacions gòtiques i més tardanes. Té un gran pati d'armes amb galeria i està envoltat de torres i muralles emmerlatades. La construcció més antiga és la torre considerada de l'homenatge, que es podria situar entre els segles XII i XIV. Es tracta d'un edifici gairebé quadrat, de fins a 10 metres d'alçada, amb sageteres a la part baixa. 

Ha estat restaurat en tres fases diferents, a partir de l'any 1979, amb projecte i direcció dels arquitectes Joan Bassegoda, Jordi Casadevall i Josep Maria Esquius.

En la fase III, objecte de l'actual intervenció s'actuarà en la planta baixa en les parets i en una passera metal·lica així com en l'enllumenat, senyalització i protecció. A nivell de coberta es restaurarà la teulada actual i alguns paviments. També s'intervindrà en l'accessibilitat i en espais exteriors com el pati d'armes.