FORTIÀ ARQUITECTES FARÀ EL PLA DIRECTOR DE L'ANTIGA ESTACIÓ DEL CARRILET A SANT FELIU DE GUÍXOLS

17/06/2022

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va convocar a principis del 2022 el Pla Director que ha de regular les futures intervencions en l'edifici de l'Escola del Carrilet, que ocupa l'edifici de l'antiga estació del tren.

 

La conservació de l’edifici té com a finalitat preservar un monument significatiu de la història de la localitat així com convertir-lo en un element que permeti assegurar-ne la comprensió i fomenti l’interès a generacions futures.

D’acord amb l’esmentat abans, la protecció derivada de la seva declaració respectarà estrictament els valors arquitectònics i històrics dels immobles, i no alterarà mai l’estructuració física, espacial, estilística i decorativa dels seus elements.

D’altra banda, el marc físic on es troben situats els immobles, fa que s’hagi de conservar com a medi de preservar el diàleg i la relació ambiental monument-entorn configurada al llarg del temps.