FORTIÀ ARQUITECTES FINALITZA LA FASE DEL CATÀLEG DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI D’ANGLÈS (LA SELVA)

09/02/2022

En aquesta fase s'ha fet l'Inventari exhaustiu de tots els Béns arquitectònics, arqueològics, naturals, paisatgístics i etnològics. Han col·laborat Rosa Maria Gil, historiadora de l'arquitectura, Maribel Fuertes arqueòloga i Joan Solà tècnic ambiental.

L’objecte d’aquesta Pla Especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural d’Anglès de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits per els seus habitants  i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.

En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

 L’equip redactor està composat també per Rosa Maria Gil, historiadora; Maribel Fuertes, arqueòloga; Xavier Raya, arquitecte; Pere Ylla, advocat; Joan Solà, geòleg; Carles Bayés, biòleg i Arnau Camps, geògraf.