FORTIÀ ARQUITECTES REDACTA EL PLA ESPECIAL DE LES MINES D'AIGUA DEL MASNOU

14/02/2023

L'Ajuntament del Masnou (Maresme) té la voluntat de preservar i regular la xarxa de Mines d'aigua creades a partir del segle XVIII amb criteris de Patrimoni històric i de Sostenibilitat.

 

Actualment les Mines d'aigua del Masnou compten ja amb un Centre de Interpretació al nucli urbà. L'Ajuntament té ara la voluntat de redactar els estudis previs a la redacció del Pla Especial de Protecció i Conservació de les Mines d'aigua. Actualment hi ha una vintena de canals escampats pet tot el municipi, que constitueixen una xarxa soterrania de galeries, repartidors i canals que van recorrent tot el subsòl del nucli urbà. 

L'equip redactor d'aquests estudis previs estarà format per Josep Maria Fortià i Xavier Busquets, arquitectes i Rosa Maria Gil, historiadora. Es preveu la finalització dels treballs pel mes d'abril de 2023.