Fortià arquitectes rep l'encàrrec de realitzar dos actuacions al Monestir de Sant Pere Galligants.

26/09/2017

Intervencions a la botiga-llibreria i a la coberta coberta de l'absis

 

En primer lloc, es proposa la redacció de l’estudi d’una proposta de nova distribució dels mòduls de tiquetatge i de botiga-llibreria a l’interior de la nau del monestir romànic de Sant Pere de Galligants, a Girona.                                                                                                                                                                                                                                     

Es vol que els mòduls de serveis estiguin condicionats a nivell tèrmic i per tant es necessita plantejar un tancament d’aquests mòduls amb materials lleugers i degudament integrats a nivell estètic en el conjunt del monument del monestir. Al mateix temps cal preveure les condicions correctes d’accessibilitat per part del visitants així com la previsió d’espais per el magatzematge dels materials de la botiga-llibreria.

Alhora es realitzarà una diagnosi i intervenció a la coberta de l'absis del monestir de Sant Pere de Galligants. La finalitat d’aquest projecte és l’estudi de patologies d’humitats detectades a l’interior de la volta de pedra de l’absis central del Monestir romànic de Sant Pere de Galligants. Mitjançant la inspecció ocular i assaigs puntuals, s’ha realitzat una diagnosi de l’origen de les humitats per tal de poder proposar una solució constructiva que tingui en compte els aspectes històrics, estructurals, constructius i econòmics.