INFORME D'UNA CABANA DE PEDRA SECA A CERVIÀ DE LES GARRIGUES

11/02/2021

Una propietària de la comarca de les Garrigues encarrega a Fortià Arquitectes un informe tècnic sobre aquesta construcció tradicional, situada al terme municipal de Cervià de les Garrigues.

Les cabanes de volta apareixen a la comarca de les Garrigues i s’escampen a comarques limítrofes a partir de primers del segle XIX, vinculades a l’expansió agrícolaque es produeix a finals del segle XVIII i que, un cop exhaurides les zones més planeres, duu a l’abancalament de zones en cert pendent fins llavors ermes i aforestades. La tècnica constructiva que s’utilitza és la volta de mig punt, tècnica més o menys coneguda i utilitzada en la construcció ordinària d’edificis, cellers, etc. des de temps dels romans i que no requereix altre material que la pedra, a bastament disponible a la comarca.

A nivell constructiu la cabana té estructura de murs de càrrega de carreus de pedra i volta de canó de perfil semicircular, també de pedra. Els murs o la volta es recolzen en algunes parts de la cabana en un aflorament de pedra natural que emergeix del terreny. En les façanes no enterrades l’acabat són els propis carreus de pedra, que queden a la vista. A la façana nord hi veiem el perfil de la volta de canó i un parament on s’obre la porta, que té una llinda monolítica de la mateixa pedra que les façanes.