INICI DE LES OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA A UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE CALONGE, ACTUACIÓ DELS FONS NEXT GENERATION

10/11/2023

El projecte s'ha acollit a les subvencions dels fons Next Generation convocades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a partir dels fons europeus per propiciar els Programes d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatge .

Els treballs, que van a càrrec de REHATEC, empresa especialitzada en rehabilitacions d'edificis residencials i equipaments, han començat a l'octubre de 2023. S'ha iniciat amb l'enderroc d'elements de façana per tal de dur a terme la verificació de les tècniques constructives adoptades en projecte. Així mateix s'ha elaborat una proposta de colors per tal de presentar una gamma cromàtica a la comunitat de veïns per a la seva elecció.

El projecte proposa la col·locació d'un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) a les façanes per tal de millorar l'eficiència energètica de l'edifici. També es col·locarà un aïllament tèrmic projectat XPS sota el forjat de l'aparcament i una intervenció en la coberta plana de l'edifici per tal de millorar el seu aïllament i estanqueïtat. En paral·lel es duran a terme altres actuacions de reparació de patologies com ara el coronament metàl·lic de les façanes, el tractament de les viseres de les galeries exteriors o la intervenció en les baranes de la façana interior.