INICI OBRES DE LA 2ª FASE D'INTERVENCIÓ A SANTA MARIA DEL PALAU

01/10/2018

En breu s'iniciaran les obres

El conjunt es troba als estreps nord-occidentals del massís del Montgrí, en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L'església està en un estat d'abandonament, encara que se'n conserva bona part de l'estructura arquitectònica. Una recerca prèvia ens ha permès relacionar-la amb algunes esglésies alt-medieval de la comarca. Pel que fa l'entorn, trobem una sèrie de restes arqueològiques, d'alçada variable, les quals indiquen una estreta relació amb una població d'època romana i medieval.

Les intervencions a la FASE II consisteixen:

-Treballs arqueològics de desenrunament parcial de l'interior de l'església per facilitar el treball en el seu interior, l'extracció de mostres dels elements representatius i la redacció d'un informe de comprovació de les hipòtesis de la cronologia històrica.

-Coberta de la nau principal amb teula de recuperació a la part de coberta i teula envellida a la part de canal.

-Recrescut del mur capcer de l'església segons els vestigis apareguts amb pedra del lloc i deixant rematada aquesta façana de l'edifici.

-Remat dels ràfecs laterals de la nau seguint la tipologia de teula en voladiu sobre peça de pedra calissa.