INTERVENCIÓ AL CLAUSTRE DEL MONESTIR DE CERVIÀ DE TER

03/03/2021

L'Ajuntament de Cervià de Ter ha finalitzat les obres de intervenció a les façanes del claustre romànic i actuació puntual a la coberta. El projecte i direcció d'obra ha anat a càrrec de Fortià Arquitectes.

Amb una subvenció de la Diputació de Girona s'han pogut emprendre aquestes obres en base al projecte redactat per Fortià Arquitectes l'any 2020. Els treballs han suposat el repicat del revestiment dut a terme als anys 80 i la seva substitució per un estucat amb morter de calç a la manera tradicional. Així mateix s'ha dut a terme una intervenció puntual a la coberta del Monestir per tal de resoldre algunes patologies interiors de l'edifici.

Per tal de dur a terme l'estucat tradicional s'ha treballat amb la casa DCAL, fabricants de calç aèria de qualitat amb un alt nivell de puresa i mesos d'envelliment. S'ha escollit una textura d'àrid gruixut i un color terròs de to suau. En el procés d'execució s'han dut a terme diferents proves d'aplicació de textures i acabats d'aquest material, com ara el texturat d'algunes parts de l'estucat amb garbes d'espart natural.