INTERVENCIÓ EN EL CASTELL DE CALONGE: REPTES IMPORTANTS

04/01/2023

En la direcció de l'obra de la Rehabilitació del Castell de Calonge estem afrontant reptes importants a nivell de projecte i direcció: les troballes aparegudes en el curs de les excavacions arqueològiques i l'adequació de la Sala Major.

 

El projecte, que va passar per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, ha hagut d'incorporar dos nous elements: d'una banda es va condicionar a la realització d'excavació arqueològica en el subsòl de la Torre Major del Castell i d'altra banda es va preescriure l'estudi detallat del pas de les instal·lacions de climatització per la Sala Major.

Les excavacions dutes a terme per l'equip d'Atics i els arqueòlegs Xavier Aguelo i Montserrat Freixa han posat al descobert una serie de sitges d'època Alt - Medieval d'aspecte espectacular molt interessant, sobretot de cares a la seva museïtzació. Al mateix temps des del nostre despatx s'esta treballant en la projectació de l'element de la passera que ha de permetre la visualització d'aquestes noves troballes, aixì com la seva correcta il·luminació i museïtzació.

D'altra banda amb la col·laboració de l'enginyer Marc Simon estem incidint en les futures conduccions de climatització. A partir del dimensionat que ens passi l'enginyer farem una proposta sutil i integrada en un espai històric de primer ordre com la Sala Major.

Es destacable també el treball que s'esta fent de reparació de les estructures històriques de fusta amb operacions de protesi i cirurgia en bigues amb patologies importants. Aquests treballs van a càrrec de l'empresa empordanesa Tecnifusta i el seu responsable Jordi Figueras. Així mateix també s'esta fent una supervisió dels treballs de restauració a càrrec de l'empresa 4Restaura i la seva responsable, Nuria de Toro.

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

15:16