INTERVENCIÓ EN L'EDIFICI HISTÒRIC DEL MAC PEDRET A GIRONA

09/02/2022

Es planteja una doble intervenció: una rehabilitació de les façanes històriques de l'edifici torre eclèctic de principis del segle XX i una intervenció de millora energètica de les naus-magatzem de la part posterior de la finca.

 

L'edifici històric ha passat per diferents etapes, inicialment era una torre modernista vinculada a una explotació farinera al marge del riu. Posteriorment, va ser l'asil de Pedret de la Mancomunitat de Catalunya. A la postguerra la Diputació de Girona ho va convertir en Escola d'Infermeria fins que en els anys 80 va ser transferit a la Generalitat que en va fer, la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona, en els anys 90 es varen dur a terme importants actuacions en el conjunt i es varen construir unes naus-magatzem a la part posterior de la finca. Actualment, aquest equipament dona cabuda a la Seu del MAC, serveis administratius, magatzems d'arqueologia, tallers de restauració i dipòsit del centre de recerca subaquàtica.

A partir d'ara des de Fortià Arquitectes començarem a treballar en la diagnosi de l'edifici existent, les seves patologies i estat de les façanes. Posteriorment, es presentarà una proposta d'intervenció detallada. Pel que fa a la millora energètica es proposa una verificació estructural per tal d'avaluar la capacitat dels forjats per suportar les plaques fotovoltaiques, després un projecte d'implementació dels panells solars.