Licitació del Pla Especial de el Papiol

13/02/2018

Pla Especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals a el Papiol (Baix Llobregat).

A principis del mes de febrer de 2018, Fortià Arquitectes hem presentat una proposta al concurs convocat per la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de el Papiol (Baix Llobregat). S'ha elaborat una proposta tècnica dels continguts, procediments i metodologies de treball. Així mateix s'ha fet una proposta de funcionament i organització de l'equip redactor, que està compost per Josep Maria Fortià com a director de l'equip, Joan Solà com a expert en matèria d'avaluació ambiental, Rosa Maria Gil com a historiadora de l'art especialitzada en història de l'arquitectura, Elisa Hernandez com a arqueòloga i Pere Ylla advocat expert en urbanisme.