LLIURAT A L'AJUNTAMENT DE ROSES EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL DE LA TRINITAT

11/02/2022

El projecte planteja la recuperació dels murs de pedra seca, la restauració agrícola i paisatgística de la vinya i l'olivera i la museïtzació dels búnquers de la Guerra Civil

 

El projecte, amb un pressupost total de 258.000 €, s'inscriu en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) aplicat al patrimoni històric i cultural de Rose.

- L’objecte d’aquest contracte està en la redacció d’un projecte:

- Per recuperar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic tradicional dels marges de conreus de pedra seca i el paisatge amb cultius de vinya i olivera ubicats al peu del Castell de la    Trinitat

- Potenciar l’arquitectura defensiva del municipi, recuperant el camí que unia les dues fortificacions de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat i recuperar per a la visita pública els    búnquers de defensa de la postguerra existents actualment a la part baixa
  del castell

- Incidir en la percepció del castell i del litoral rosinc amb la creació d’uns camins exteriors que facin possible un recorregut per l’entorn amb noves visuals cap a la fortificació i   cap el litoral del lloc.

En data del 27 de setembre s'ha dut a terme una sessió de treball en el propi entorn del castell. A la sessió hi han assistit per part de l'equip redactor en Josep Maria Fortià i en Raimon Bustos, arquitectes. També han participat Daniel Abad, arquitecte municipal, Josep Maria Masblanch adjunt a regidoria d'urbanisme, Roger Solé constructor de pedra seca i Eduard Muixach enginyer agrònom. En la visita s'han compartir criteris tècnics i directrius generals de cara a crear un discurs transversal en la intervenció.

 

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2022/03/31/roses-creara-parc-lentorn-castell-64493189.html