LLIURAT L'EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DEL BCIN DEL CEMENTIRI MODERNISTA DE LLORET DE MAR

22/12/2021

El Departament de Cultura de la Generalitat va treure a licitació la declaració de 5 lots de Monuments històrics en tot el territori de Catalunya. L’equip Fortià Arquitectes ha lliurat al desembre de 2021 l'expedient tècnic per a la Declaració.

 

L'equip redactor ha comptat amb la direcció de Josep Maria Fortià, Dr. arquitecte i amb Xavier Raya arquitecte. La part històrica i documental ha anat a càrrec de Rosa Alcoy, Dra. en historia de l'art i experta en el cementiri modernista de Lloret de Mar i de Rosa Maria Gil, Dra. en història contemporania i especialitzada en arquitectura dels segles XIX i XX.

L’any 1891 es va decidir el nou emplaçament per al cementiri. El projecte va ser encarregat l’any següent, el 1892, a l’arquitecte Joaquim Artau i Fàbregas. L’obra del nou cementiri de finals del segle XIX va ser impulsada per un sector de població enriquit i la vinculació de les famílies a les quals pertanyien estaven tot sovint relacionades amb les Amèriques, el comerç d’ultramar i la conseqüent riquesa que això generava. Aquestes estaven vinculades directament amb la burgesia barcelonina, fet que va conduir a la participació en el projecte d’arquitectes de renom com Puig i Cadafalch.

Per a la distribució dels espais, J.Artau reinterpreta les tendències urbanístiques pròpies de les grans ciutats decimonòniques a l’interior de la “ciutat dels morts”: avingudes, passejos, placetes, illes de cases... Tot l’espai del cementiri està organitzat per unes pautes de jerarquia social. A l’avinguda principal trobem els sepulcres dels comitents privats, els indians. A la part dreta i esquerra de l’avinguda principal, s’hi distribueixen els hipogeus de segona i els de tercera categoria. Allunyat d’aquesta zona, hi ha un espai destinat a les inhumacions civils i una altra als no batejats.