PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE CERVIÀ DE TER (GIRONÈS)

19/07/2022

Es presenta l'Avantprojecte de Pavimentació del carrer Girona, plaça de la Generalitat i carrer Hospital al Nucli Antic de Cervià de Ter

 

Aquesta intervenció deriva de l'estudi patrimonial i urbanístic que es va fer en el Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric. A partir de les directrius assenyalades en el Pla Especial s'ha abordat ara una primera actuació de millora del traçat i pavimentació dels carrers Hospital, Girona i plaça de la Generalitat.

Aquesta obra s'enten com una primera fase que anirà seguida per altres intervencions al llarg del temps en el teixit del mateix conjunt històric. L'actuació inclourà diferents treballs, com ara soterrament de linies de serveis, pavimentació de carrers, instal·lació d'elements d'enllumenat i implantació de nou mobiliari urbà.