PLA DIRECTOR DE L'AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA

17/05/2024

Fortià Arquitectes hem elaborat una proposta per invitació de l'Ajuntament de Tarragona, que ha convocat una licitació per la seva redacció.

La proposta elaborada per Fortià Arquitectes planteja la creació d'un gran Parc Arqueològic a partir de la unió de diferents zones i elements destacats, amb l'Amfiteatre Romà com a punt de referència.

A més, en la proposta es contempla el trasllat dels serveis i elements logístics vinculats a l'Amfiteatre, l'acces principal aixi com els recorreguts a l'interior de l'Amfiteatre Romà. L'avantprojecte que s'ha redactat repensa tot el sector nord amb les grades originals excavades a la roca. També s'interve en el sector oriental i en el perimetre de l'el·lipse amb una actuació minimalista i transparent que reconstrueix la traça de l'Amfiteatre. Pel que fa a les grades de darrer terç del segle XX, projectades per l'arquitecte Alejandro Ferrant, es planteja una actuació sobreposant els nous elements per tal de conservar la imatge icònica de l'Amfiteatre. 

També caldra dur a terme analisis i cales de l'estat actual dels paraments per veure com s'efectuarant les propostes de consolidació. En el sector de l'Església i la necropolis visigoda, posterior a l'època romana, amb l'ajuda d'arqueolègs s'estudiaran els elements constructius i les diferents èpoques històriques. Les intervencions es faran tenint en compte la datació dels paraments i aplicant diferents tècniques de restauració. Mitjançant l'ús de graves i paviments diferenciats es remarcaran aquestes diferents seqüencies històriques. 

L'avantprojecte, que es desenvolupa en quatre làmines completes ha estat elaborat per l'equip tècnic de Fortià Arquitectes: Josep Maria Fortià i Raimon Bustos, arquitectes i David Masbernat i Pau Giralt, estudiants d'arquitectura.