PLA DIRECTOR URBANISTIC DEL CIRCUIT DE VELOCITAT DE BARCELONA-CATALUNYA

29/09/2023

Amb la consultoria NSF col·laborem en els treballs de modificació del Pla Director Urbanístic, encarregat per la Direcció General de Territori i Urbanisme

 

L'estudi NSF-Geografia i Paisatge, dirigida pel geògraf Narcís Sastre, ha rebut l’encàrrec de redactar l'Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística de la Modificació del Pla Director. La redacció del document urbanístic base va a càrrec del mateix equip tècnic de la Direcció General. Els equips externs que col·laboren en aquest treball son: NSF-Fortià Arquitectes (EEIP), Jordi Duatis (Estudi econòmic financer), Limoneum (Estudi ambiental) i DOYMO (Estudi de mobilitat). 

A tal efecte es va dur una reunió inicial entre els diferents equips redactors el 28 de setembre a la seu del Departament de Territori a Barcelona. Es preveu lliurar una primera fase dels treballs a finals del 2023.

L'objectiu del treball és la previsió a nivell urbanístic dels espais a l'entorn del circuit per tal de donar resposta als nous requeriments del context econòmic i social actual així com potenciar l'àmbit del circuit com a dotació estratègica de país i de referència internacional.