PLA ESPECIAL DE L'ANTIGA FÀBRICA DE FILS "EL PINO" AL MASNOU (MARESME)

29/07/2023

L'Ajuntament del Masnou ha encarregat a Fortià Arquitectes el Pla Especial de Protecció de la Fàbrica.

 

Aquest edifici, situat en el centre històric del Masnou articula una sèrie de teixits urbans del segle XIX i la proposta és una operació de reforma urbana i implantació d'equipaments públics.

En data del 21 de juliol s'ha dut a terme una reunió a l'Ajuntament amb l'equip redactor i una visita de comprovació a l'immoble.

A la reunió hi han assistit el regidor d'Urbanisme  Ricard Plana, l'arquitecte municipal Miquel Angel Hernández i per part de l'equip redactor els arquitectes Josep Maria Fortià i Xavier Busquets i la historiadora Rosa Maria Gil.

A la reunió es va acordar avançar en els treballs de redacció amb l'horitzó de lliurar el document complet abans de finals d'any.