PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS A VILADECANS (BAIX LLOBREGAT)

29/04/2022

El dilluns 11 de juliol s'ha presentat a l'Ajuntament de Viladecans l'equip redactor i una primera proposta de treballs globals a redactar i de terminis.

 

L'objecte d'aquesta Pla Especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural de Viladecans de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus habitants i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.

En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d'intervencions o actuacions possibles d'acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d'ocupació humana del sòl.

L'equip redactor està composat també per Rosa Maria Gil, historiadora; Dolors Codina, arqueòloga; Xavier Busquets, arquitecte; Pere Ylla, advocat; Joan Solà, geòleg; i Arnau Camps, geògraf.