PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI A EL PAPIOL

02/10/2018

(Baix Llobregat)

L'equip Fortià arquitectes ha estat escollit per redactar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Cataleg de Béns Arquitectònics, històrics i ambientals del Papiol (Baix Llobregat).

En diferents fases del treball es durá a terme l'analisi del planejament vigent, una primera valoració de bens inmobles, jaçiments arqueologics i d'interès paisatgístic, fitxes individuals i redacció del document del Pla Especial de Protecció.

En el Pla Especial es farà també una proposta d'un estudi cromàtic de cara a elaborar una carta de colors i textures admesos en façanes serralleries i forjes.

Al llarg dels mesos d'Octubre i Novembre es duran a terme sessions de treball de camp per tal de visitar l'interior d'alguns dels immobles que seran objecte d'especial protecció. A les visites hi assistiran els arquitectes i la historiadora de l'equip, aixi com l'arquitecte municipal i un representant del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona.

L'equip que participara en la redacció estará format per:

Josep M Fortià, arquitecte i director de l'equip; Adela Geli, arquitecta i coordinadora de l'equip; Rosa Maria Gil, historiadora de l'art; Elisa Hernandez, arqueologa; Joan Solà, tècnic en mediambient; Pere Ylla, advocat.