PLA ESPECIAL DEL CONJUNT BELLRESGUARD D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA

03/06/2021

L'Ajuntament del Masnou ha encarregat a Fortià Arquitectes el Pla Especial que regularà les intervencions en el conjunt Bellresguard, mostra d'arquitectura contemporània dels anys 80.

Aquest Pla Especial que ara es proposa establirà quins són els elements del conjunt residencial que tenen valor com a patrimoni arquitectònic. Aquests elements no poden ser alterats ni modificats de forma substancial en les futures intervencions que s’hauran d’emprendre per tal de donar resposta a les diferents patologies que pateixen els edificis d’aquest sector.

El Pla Especial regularà a partir d’una normativa urbanística i uns plànols d’ordenació les intervencions que es podran fer en la totalitat dels edificis que conformen el conjunt Bell Resguard.

 

Redacció i Lliurament document per aprovació inicial.

- Reconeixement detallat del Conjunt. Representació gràfica i descripció de cadascun dels  seus edificis, els espais públics i altres elements que el composen.

- Normativa reguladora de les intervencions en façanes (cromatismes i textures), en els espais comuns en planta baixa (paviments, gelosies, ...) i en elements accessoris (aplacats ceràmics, baranes, tendals i fusteries)

- Normativa sobre projectes d’intervenció en els espais comunitaris: Paviments dels espais exteriors, escales d’accés als diferents blocs, vegetació i elements de jardineria.

- Catàleg de colors, textures i elements de mobiliari.                                     

-Document del Pla Especial complet per a l’Aprovació Inicial.

 

      Normes urbanístiques.

Ajustos finals d'acord amb l'Ajuntament del Masnou i la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ( CTU-ARC )