PLA ESPECIAL DEL CONJUNT DE CAN TARGA I LES CASES DE MAR AL MASNOU

27/04/2022

L'Ajuntament del Masnou ens ha encarregat l'Ordenació del Front Marítim amb totes les edificacions que conformen l'alçat urbà històric del Masnou.

 

Aquest mes d'abril l'Ajuntament del Masnou (Maresme) ha aprovat una Modificació Puntual del Planejament Urbanístic per tal d'ordenar el teixit històric del sector Alella de Mar. Aquest nucli es part dels origens de formació de la ciutat en el camí històric de Barcelona a França.

A partir dels nous paràmetres definits en aquest document urbanístic el Pla Especial plantejarà dos objectius principals: d'una banda, la normativa de intervenció a les cases tradicionals que es volen preservar a través d'una regulació geomètrica i de textures i colors i per altra banda la regulació volumètrica de les edificacions contemporanies als dos extrems del front, amb la prescripció de les seves caracteristiques per tal de donar resposta als condicionants formals, d'habitabilitat i d'accessibilitat.