PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

03/01/2024

El passat 21 de desembre varem presentar a l'Ajuntament de Barberà del Vallès la relació de Béns a protegir en el futur Pla Especial i Catàleg del municipi. Per part de l'Ajuntament hi havia l'alcalde Xavier Garcés, la regidora Mònica Sempere.

 

L'objecte d'aquest document previ al Pla Especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural de Barberà del Vallès, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus habitants i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.

En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d'intervencions o actuacions possibles d'acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d'ocupació humana del sòl.

L'equip redactor dirigit per Pep Fortià, arquitecte, està composat també per Rosa Maria Gil, historiadora; Xavier Busquets, arquitecte; Pere Ylla, advocat; Joan Solà, geòleg; i Carme Calafat, ambientològa.