PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A CADAQUÉS

11/02/2019

Encarregat per part de la Generalitat de Catalunya el projecte d'integració d'un edifici en l'entorn del nucli antic de Cadaqués (Alt Empordà)

A partir d'un estudi previ redactat l'any 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha encarregat a Fortià Arquitectes el projecte d'enderroc parcial i remodelació de façanes i espais exteriors d'un edifici plurifamiliar en l'entorn del conjunt històric de Cadaqués.

El projecte haurà d'afrontar la creació d'unes noves façanes i la configuració d'un nou conjunt arquitectònic que posi en valor el caràcter d'habitatge plurifamiliar de l'immoble, tot fent-lo compatible amb la normativa urbanística municipal i les característiques arquitectòniques i urbanístiques de les tipologies tradicionals del nucli