PROJECTE DE INTERVENCIÓ A LA MURALLA NORD DE SANT MARTÍ D'EMPÚRIES

10/02/2022

Estem treballant amb l'Ajuntament de l'Escala en una proposta per al Pla de Monuments de la Diputació de Girona.

 

La muralla del recinte fortificat d'Empuries, és una construcció desenvolupada al llarg de diferents segles. Hi ha una gran varietat de situacions constructives, incidències i patologies en els diferents paraments d'aquest element històric. Des de l'Ajuntament s'ha proposat a Fortià Arquitectes una proposta concreta en la Muralla nord de cara a fer una primera intervenció en el recinte fortificat. L'actuació, que es planteja com una primera fase d'un procés més global, es centrarà en la reparació de les patologies de presencia biòtica, descohesió dels paraments i consolidació dels coronaments aixì com una part de recerca documental arqueològica.

Des de l'equip redactor s'han fet ja algunes visites d'inspecció i un treball previ de cales per tal de determinar el caràcter i la composició dels morters històrics i les pedres presents en aquest parament.