PROJECTE DE INTERVENCIÓ EN UNA FÀBRICA ARTESANAL PER A HABITATGE AL BAIX EMPORDÀ

12/04/2022

Uns propietaris privats ens encarreguen una proposta per transformar una antiga indústria artesanal entre mitgeres en un habitatge unifamiliar a la Costa Brava Centre.

 

El programa a desenvolupar és el d'un habitatge centrat bàsicament a la temporada d'estiu però que també estigui preparat com a residència permanent al llarg de l'any.

En la proposta s'han treballat especialment conceptes com la transparència i permeabilitat dels espais, comunicació entre façanes i ventilació creuada i confort ambiental i energètic.

S'ha intentat fer compatible el manteniment dels elements patrimonials d'arquitectura tradicional a l'exterior amb uns espais interiors de caràcter contemporani i amb atractiu i confort ambiental i visual.