PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA PEDRA SECA I BÚNQUERS AL CASTELL DE LA TRINITAT A ROSES- ALT EMPORDÀ

29/06/2021

L'Ajuntament de Roses encarrega a Fortià Arquitectes el Projecte de la recuperació i rehabilitació dels elements històrics i paisatgístics a l'entorn del Castell de la Trinitat.

El projecte, amb un pressupost total de 258.000 €, s'inscriu en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) aplicat al patrimoni històric i cultural de Rose.

- L’objecte d’aquest contracte està en la redacció d’un projecte:

- Per recuperar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic tradicional dels marges de conreus de pedra seca i el paisatge amb cultius de vinya i olivera ubicats al peu del Castell de la    Trinitat

- Potenciar l’arquitectura defensiva del municipi, recuperant el camí que unia les dues fortificacions de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat i recuperar per a la visita pública els    búnquers de defensa de la postguerra existents actualment a la part baixa
  del castell

- Incidir en la percepció del castell i del litoral rosinc amb la creació d’uns camins exteriors que facin possible un recorregut per l’entorn amb noves visuals cap a la fortificació i   cap el litoral del lloc.