PROJECTE DE TURISME RURAL AL MAS MARUNY (LA BISBAL D'EMPORDÀ)

10/05/2021

El Mas Maruny és un edifici històric i patrimoni familiar rellevant al nucli rural de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà. La propietat vol endegar el projecte Turisme Rural al Mas Maruny, per tal de posar en valor i dinamitzar aquest patrimoni històric.

 

La intervenció vol posar en valor el conjunt global a l'entorn del Mas, posant en joc diferents elements en una nova relació d'usos i formes entre ells. A una escala territorial, els espais naturals i explotacions forestals de la familia, d'altra banda l'edifici històric del Mas Maruny destinat a Museu de la vida rural i finalment a partir dels nous usos i formes de les implantacions de les darreres decades, basades en l'explotació agropecuària i la industria artesanal.

L'actuació a nivell urbanístic i territorial es planteja a tres escales i en tres fases consecutives:

 

  • Pla Especial Urbanístic del Mas Maruny i el conjunt d’edificis que el conformen.

Cal fer un document a gran escala que posi en valor les diferents peces construïdes que conformen el Mas ( Casa vella, Casa nova, garatges i porxo, ala nord-est, caseta de l’era ) i els espais exteriors vinculats ( camp del mas, era, camps agrícoles,...) .

 

  • Projecte Bàsic del conjunt del Mas Maruny i projecte d’activitat del Turisme rural a la finca.

Aquest document caldrà abordar-lo un cop s’hagi aprovat i consensuat amb les diferents administracions el Pla Especial Urbanístic . Caldrà posar sobre la taula la vocació futura dels diferents cossos del Mas, les unitats d’habitatge que es proposen d’acord amb la normativa sectorial 

 

  • Projecte Executiu de la intervenció en l’ala Nord-est per al seu ús com a Turisme rural.

-Estructura - Eficiència energètica - Tractament formal i estètic - Tractament dels espais exteriors