PROPOSTA D'ACTUACIONS EN EL CASTELL DE PERATALLADA (BAIX EMPORDÀ)

21/06/2023

Els propietaris del Castell de Peratallada, declarat Bé Cultural de Interès Nacional, han encarregat a Fortià Arquitectes la revisió dels usos i les volumetries del monument.

 

El castell, que ha estat objecte en els darrers anys d’obres de millora i de posada en ús, necessita d’una actualització de la seva regulació dels diferents espais interiors i exteriors que facin compatible la salvaguarda dels seus valors amb els nous usos i potencialitats que se li volen donar, com ara un possible ús hoteler o d'activitat lúdico-recreatives.

El treball de Fortià Arquitectes ha començat per l’avaluació i quantificació dels espais exteriors i la seva vocació com a espais lliures patrimonials i la seva condició funcional. A continuació caldrà emprendre la revisió de la Modificació Puntual MP-49 que es va aprovar l'any 2018 per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.