PROPOSTA DE FORTIÀ ARQUITECTES PER AL POUM DE PAU, ALT EMPORDÀ

03/06/2020

L'Ajuntament de Pau, vila de l'Alt Empordà, va convocar l'abril d'aquest any la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

En la memòria completa que es va lliurar es detallen els criteris territorials, urbanistics i ambientals, les estratègies del planejament, les actuacions en les tipologies i usos de les trames urbanes, el tractament del sól no urbanitzable i l'adaptació del planejament  municipal a les figures d'ordenació de rang superior, com el Pla Territorial Parcial de les comarques Gironines o el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes.

Fortià Arquitectes ha presentat a finals de maig una proposta per a la redacció d'aquest document urbanístic. L'equip pluridisciplinar que s'ha presentat està format per:

Josep Maria Fortià, arquitecte superior i director del projecte.

Lluís Martí Aderiu i Sergi Calvo Puerto, advocats.

Joan Solà Subiranes, ambientalista.