PROPOSTA PER EL PLA ESPECIAL DEL CONJUNT HISTÒRIC DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, A CASTELLA-LLEÓ

11/06/2020

L'Ajuntament d'aquesta ciutat monumental de Castella ha tret a licitació el Projecte d'Ordenació del Centre Històric.

 

Fortià Arquitectes ha contestat a la crida que va fer l'Ajuntament de Madrigal de las Altas Torres (Àvila) per redactar un Pla Especial de Protecció del Centre Històric. L'equip redactor està format per: Josep Maria Fortià; arquitecte, Pere Ylla; advocat-urbanista i Maribel Fuertes; històriadora-arqueològa.

El Conjunt Històric és un dels més importants de la peninsula Ibèrica i va ser declarat Bé d'Interes Cultural l'any 1963. Els monuments més destacats són les muralles medievals, d'estil andalusí, el palau de Juan II, l'església de Sant Nícolas de Bari o l'Hospital de la Purissima Concepció.

A part d'aquest patrimoni monumental, el Pla Especial del Conjunt Històric (PEPCH) ha de prestar especial atenció a la protecció i conservació de l'arquitectura tradicional vernacla, que forma part de la seva propia essència. Es proposa una anàlisi dels sistemes constructius i les tècniques i materials de l'arquitectura tradicional com la pedra, la ceràmica, la calç i el guix, la tàpia i la fusta així com elements constructius com les baranes, els ràfecs, les forges, els finestrals o els carreus de pedra.

És necessaria l'elaboració d'un Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) per tal d'agilitzar la gestió del Conjunt, entès com a instrument de regulació de les intervencions en el Nucli Històric i el seu entorn.