REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA A UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE CALONGE

11/10/2022

La intenció és presentar el projecte a les subvencions dels fons Next Generation convocades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a partir de fons europeus per propiciar els Programes d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatge .

 

Aquesta actuació s'emmarca en el programa Next Generation convocat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Resolució DSO/825/2022)

Les operacions bàsiques del projecte són: 

La col·locació d'un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) a les façanes per tal de millorar l'eficiència energètica de l'edifici. També es col·locarà un aïllament tèrmic projectat XPS sota el forjat de l'aparcament i una intervenció en la coberta plana de l'edifici per tal de millorar el seu aïllament i estanqueïtat. En paral·lel es duran a terme altres actuacions de reparació de patologies com ara el coronament metàl·lic de les façanes, el tractament de les viseres de les galeries exteriors o la intervenció en les baranes de la façana interior.