REFORMA DE FAÇANES I COBERTES AL CONJUNT D’EDIFICIS “JARDÍ DEL MAR” A SANT ANTONI DE CALONGE

07/09/2020

La Comunitat de propietaris dels edificis del conjunt Jardí del Mar a Calonge , a través del seu administrador, Finques Riart, ha encarregat a l’equip Fortià Arquitectes la intervenció en les façanes i les cobertes dels diferents edificis.

L’objectiu d’aquesta intervenció és donar resposta a una sèrie de patologies de humitats aparegudes en els darrers anys a l’interior dels habitatges que conformen el conjunt. En una propera Assemblea de la Comunitat es presentarà als veïns una proposta prèvia amb sol.lucions constructives concretes i una estimació econòmica general