REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC TALLER DE CAN MARFÀ A GIRONA

28/05/2024

Es troba en fase avançada la redacció del projecte, que planteja la posada en ús d'aquest antic edifici industrial com a seu del sector hortícola de Santa Eugènia.

L'equip redactor, de caràcter multidisciplinat està format per Raimon Bustos i Pep Fortià, arquitectes, Marc Simon, enginyer d'instal·lacions, Javier Toledo, arquitecte tècnic responsable de pressupostos, Manuel Martin, arquitecte expert en estructures i Paola Medina, dissenyadora lumínica. El projecte s'emmarca en les actuacions de la marca Menja't Girona que s'inscriu en el Pla de Sostenibilitat Turística finançat amb Fons Europeus. Per part de l'Ajuntament es fa un seguiment rigorós del projecte per part de les Àrees d'Urbanisme i Promoció Econonòmica, a través de l'arquitecte Javier Gonzàlez i del Cap d'Àrea de promoció, Josep Quer. 

En aquest moments al despatx s'està treballant en models tridimencionals per tal de verificar materials, tècniques constructives, acabats i textures. L'objectiu final és la recuperació d'una peça de patrimoni industrial representativa de l'entorn urbà de Santa Eugènia per tal de posar-la en valor com equipament ciutadà amb funcions administratives i socioculturals vinculades a la voluntat de preservació de la sostenibilitat a nivell local.