REHABILITACIÓ INTEGRAL DE CA LA XICA A JAFRE

21/06/2023

Ens encarreguen una intervenció integral a un edifici tradicional entre mitgeres situat al carrer Major de Jafre.

 

L’habitatge a rehabilitar es situa al centre del poble, amb la façana principal al carrer Major 24 de Jafre. És un habitatge entre mitgeres amb façanes orientades a est i a oest. El desnivell de la parcel·la provoca que la façana est tingui una altura de planta baixa, dos pisos i golfes mentre que la façana oest compta amb un pis menys.

Per a la Fase 1 es proposa la rehabilitació i adequació de l’espai sota coberta i part de la planta segona, per a habilitar l’espai com a habitatge dúplex. D’aquesta manera al final de la Fase 1 l’habitatge de la planta superior quedarà totalment finalitzat, així com la previsió de passos d’instal·lacions per l’ampliació en planta pis de la Fase 2 i les escales d’accés comunes que lliguen totes les plantes de l’edifici.

A la Fase 2 del projecte s’actua rehabilitant tota la primera planta i el que resta de la segona. També en aquesta mateixa fase s’adequarà la planta baixa compartida entre els dos habitatges (paviments, acabats...). Al final d’aquesta Fase 2 els dos habitatges quedaran totalment finalitzats.

El tancament de l’edifici és el propi mur de càrrega de pedra, amb un revestiment de morter de calç. S’intervindrà a nivell de consolidació de la façana, de reforç estructural de les unions entre façana amb l’estructura de forjat, els murs interiors de la façana, la col·locació dels nous tancaments exteriors, dels acabats dels estucats exteriors i del tractament dels elements de serralleria existents.