Remodelació de façana a un edifici plurifamiliar l'eixample de Girona

26/09/2017

Diagnosi i intervenció de façana a carretera Barecelona, 47

 

Es proposa la redacció de l’estudi d’una patologia del despreniment d’un revestiment continu i d’unes fissures a la façana d’un edifici plurifamiliar a Girona.

S’ha pogut apreciar aquesta patologia a la façana i als encontres amb les baranes metàl.liques i als falsos sostres d’encadellats de fusta. S’han pogut apreciar també el despreniment d’unes cunyes a les cantonades dels diferents plans de façana. Cal dir també que s’han malmès els encontres entre la barana i el muret així com entre els nivells dels forjats i la façana marcant unes esquerdes horitzontals.

Despres d'haver identificat les patologies a façana, actualment s'estan calculant els pressupostos de les possibles solucions.