REMODELACIÓ DEL MÒDUL DE VISITANTS AL MONESTIR DE SANT PERE DE GALLIGANTS

18/09/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat tira endavant la construcció del nou mòdul de recepció i botiga del Monument en base al projecte redactat per Fortià Arquitectes

El projecte de remodelació es va redactar l'any 2017 per part de Fortià Arquitectes. La proposta planteja una actuació a l'espai de recepció i accés del monument. L'objectiu de la intervenció és dotar al monument d'unes bones condicions ambientals de confort als mòduls esmentats, donar resposta a l'accessibilitat dels diferents àmbits i guanyar espai per la zona de botiga i llibreria.

S'intervindrà mitjançant el tancament i ampliació del mòdul amb un parament de vidre laminat i una porta automàtica d'accés. S'amplia també l'entarimat i la rampa d'entrada així com l'espai de la botiga. Es replanteja el sistema d'il·luminació i es climatitza l'espai amb radiadors elèctrics.

Finalment es proposa un nou disseny i muntatge del mobiliari d'exposició i d'oficina d'atenció al visitant.