LA INTERVENCIÓ A SANTA MARIA DEL PALAU, A LA REVISTA DEL BAIX EMPORDÀ

Publicat a la premsa comarcal els 3 anys de intervencions a l'església de Santa Maria del Palau, al massís del Montgrí

Es documenten les 3 fases d'intervenció: la del 2017, consolidació de murs i cobriment de la nau, la del 2018, acabat de la coberta, sagristia i mur capcer i la del 2019, paviment de la nau i vestigis de l'antic ábsis.