INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE CALONGE: RETOS IMPORTANTES

04/01/2023

En la dirección de la obra de la Rehabilitación del Castell de Calonge estamos afrontando retos importantes a nivel de proyecto y dirección: los hallazgos aparecidos en el curso de las excavaciones arqueológicas y la adecuación de la Sala Mayor.

 

El proyecto, que va passar per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, ha hagut d'incorporar dos nous elements: d'una banda es va condicionar a la realització d'excavació arqueològica en el subsòl de la Torre Major del Castell i d'altra banda es va preescriure l'studi detallat del pas de les instal·lacions de climatització per la Sala Major.

Les excavacions dutes a terme per l'equip d'Atics i els arqueòlegs Xavier Aguelo i Montserrat Freixa han posat al descobert una serie de sitges d'època Alt - Medieval d'aspecte espectacular molt interessant, sobretot de cares a la seva museïtzació. Al mateix temps des del nostre despatx s'esta treballant en la projectació de l'element de la passera que ha de permetre la visualització d'aquestes noves troballes, aixì com la seva correcta il·luminació i museïtzació.

D'otra banda con la colaboración del ingeniero Marc Simon este incidente en las futuras conducciones de climatización. A partir del dimensionat que ens passi l'enginyer farem una propuesta sutil e integrada en un espai històric de primer ordre com la Sala Major.

Es destacable también el treball que s'esta fent de reparació de les estructures històriques de fusta amb operacions de protesi i cirurgia en biges amb patologies importants. Aquests treballs van a càrrec de l'empresa empordanesa Tecnifusta i el seu responsable Jordi Figueras. Així mateix también s'esta fent una supervisió dels treballs de restauració a càrrec de l'empresa 4Restaura i la seva responsable, Nuria de Toro.