Museïtzació del Poblat Ibèric de Castell (Palamós)

0
  • Redacció del projecte:
    • Gener 2009
  • Director de l’equip redactor:
    • Josep Maria Fortià, doctor arquitcte
  • Col·laboradors:
    • Adela Geli, arquitecta; Elisa Hernández, arqueòloga; Arnau Blancafort, arquitecte tècnic; Martí Puig, arquitecte.

Els objectius principals de la intervenció en el jaciment ibèric de Castell són: presentar el jaciment, la seva història i característiques emmarcades  dins un context natural i geològic, conservar les restes arquitectòniques i arqueològiques i consolidar el terreny i, adequar el jaciment per a la seva visita.

S’ha elaborat una primera proposta de museïtzació i accés, encara en fase d’avantprojecte.