Museïtzació del Poblat Ibèric de Castell (Palamós)

Redacció del projecte:
  • Gener 2009
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitcte
Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Elisa Hernández, arqueòloga; Arnau Blancafort, arquitecte tècnic; Martí Puig, arquitecte.

Els objectius principals de la intervenció en el jaciment ibèric de Castell són: presentar el jaciment, la seva història i característiques emmarcades  dins un context natural i geològic, conservar les restes arquitectòniques i arqueològiques i consolidar el terreny i, adequar el jaciment per a la seva visita.

S’ha elaborat una primera proposta de museïtzació i accés, encara en fase d’avantprojecte.