Modificació del POUM de Cervià de Ter

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

0

L'ajuntament de Cervià de Ter ens ha encarregat la modificació del seu planejament urbanístic vigent per tal d'adequar-lo a la protecció del conjunt històric que preveu el nou Pla Especial.

Obra: 2018

Col·laboradors: Josep Maria Fortià, doctor arquitecte. Adela Geli, arquitecta. David Masbernat, estudiant d'arquitectura.