DICTAMEN SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL DEL FRONT URBÀ ALELLA DE MAR AL MASNOU (MARESME)

10/11/2021

El front tradicional de l’antic barri d’Alella de Mar al Masnou conforma un conjunt arquitectònic d’interès, amb la Masia de Can Targa i altres edificacions populars de finals del s.XIX i principis del s.XX.

 

L'Ajuntament del Masnou ha encarregat a Fortià Arquitectes un estudi que posi en valor el front d'arquitectura tradicional anomenat Alella de Mar. Aquest sector és un nucli original que es va formar a partir del s.XVIII a partir de l'antic Hostal que hi havia a la vora del camí de Barcelona a França per la costa. Era aquest un punt de parada i fonda per a traginers i carruatges que feien via cap al nord. En la Modificació Puntual urbanística que l'Ajuntament del Masnou està tramitant es vol preservar aquest conjunt d'arquitectures vernacles i aqui rau l'interès d'aquest estudi.

Contingut de la documentació del Dictamen

- Reconeixement detallat del Front. Representació gràfica i descripció de cadascuna de les seves parts i els seus elements.

-Elements tipològics i formals del conjunt. Sistemes constructius i elements emprats.

-Regulació de les directrius a seguir en les intervencions en el conjunt: Cromatisme i textures de façanes, fusteries i serralleries, carta de colors.