DICTAMEN SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL DEL FRONT URBÀ ALELLA DE MAR AL MASNOU (MARESME)

03/06/2021

El front tradicional de l’antic barri d’Alella de Mar al Masnou conforma un conjunt arquitectònic d’interès, amb la Masia de Can Targa i altres edificacions populars de finals del s.XIX i principis del s.XX.

 

Contingut de la documentació del Dictamen

- Reconeixement detallat del Front. Representació gràfica i descripció de cadascuna de les seves parts i els seus elements.

-Elements tipològics i formals del conjunt. Sistemes constructius i elements emprats.

-Regulació de les directrius a seguir en les intervencions en el conjunt: Cromatisme i textures de façanes, fusteries i serralleries, carta de colors.