Declaració de la casa Sobias a Tàrrega com a Monument Històric (BCIN)

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Col·laboradors:
  • Natalia Colomeda, arqueologa; Adela Geli, arquitecte; Xavier Raya, estudiant d'arquitectura.
 • Promotor:
  • Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)
 • Finalització:
  • Desembre 2017

 CONTINGUT DEL TREBALL

A partir del material obtingut en la recollida de dades, es redactarà una memòria històrica, arquitectònica i una diagnosi de l’estat de conservació.

El primer apartat de MEMÒRIA HISTÒRICA tindrà l’objectiu de precisar els fets històrics i esdeveniments vinculats amb l’edifici, des de la seva construcció i ús fins al seu abandó i posterior reconstrucció. La documentació històrica permetrà datar cadascuna de les etapes i entendre la utilització dels espais, sumat als esdeveniments que visqué la família propietària, que han influït en la seva evolució.

En segon apartat, MEMÒRIA ARQUITECTÒNICA, es descriuran en detall els valors arquitectònics, artístics i culturals de l’immoble, un dels exemplars més notables de l’arquitectura civil catalana d’estil romànic. Es va construir al segle XIII com un hospital i al segle XVII va passar a mans dels marquesos de la Floresta. A finals del s.XIX va entrar a l’abandó i es va degradar progressivament fins que l’any 1940 va ser derruït i les pedres es van guardar al cementiri de la ciutat. El 1955 l’immoble fou reconstruït sota les ordres de l’arquitecte Alexandre Ferrant Vàzquez i a partir de les pedres originals que es conservaven. De l’interior, malauradament, no se’n conserva res.

En aquest apartat s’analitzarà en detall la documentació històrica de visites d’obra de l’arquitecte Alexandre Ferrant per tal de determinar les decisions adoptades per a la conservació dels elements originals i interpretació del volum de l’immoble original. Tot i no conservar-se l’interior de l’immoble, la memòria arquitectònica explicarà l’ús originari dels espais a partir de referències històriques.

En l’últim apartat, Estat de Conservació, es realitzarà una comprovació i diagnosi global de l’edifici classificat en:

 • Estructura: fonaments, elements verticals i elements horitzontals.
 • Exteriors: cobertes, façanes, acabats de façanes, buits planta baixa, buits plantes superiors, aïllaments...
 • Interiors: compartimentació, paraments, pavimentació, sostres, decoració...
 • Instal·lacions: cuines i banys, aigua, electricitat, sanejament...

L’expedient de declaració inclourà, a més, un ANNEX amb Informe sobre el Planejament Urbanístic Vigent que serà d’aplicació a l’element i al seu entorn i inclourà un anàlisi sobre la seva adequació a la protecció proposada i, en cas necessari, propostes concretes de modificació grafiades sobre plànol urbanístic.

A partir de les dades analítiques i descriptives, es redactarà el segon apartat: RÈGIM DE PROTECCIÓ. Es descriurà la delimitació proposada per al monument i també per l’entorn de protecció i es justificarà la decisió adoptada en cadascun dels trams. Així mateix, s’inclouran uns criteris d’intervenció i normativa segons Departament de Cultura.