PROJECTE D'ESPAI POLIVALENT A LA CAPELLA DE SANTA LLÚCIA A GIRONA

El 28 de febrer s'ha lliurat a l'Ajuntament de Girona el projecte bàsic i executiu de l'adequació de la Capella de Santa Llúcia com a espai polivalent de laboratori per a artistes.

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià i Xavier Raya, arquitectes
 • Col·laboradors:
  • Laia Masó i David Masbernat, estudiants d'arquitectura
 • Promotor:
  • Ajuntament de Girona

Es proposa un mòdul de fusta a l’interior de la capella que resolgui tot el programa funcional, així com un paviment tècnic que regularitzi el paviment i permeti el pas d’instal·lacions. Aquest mòdul de fusta es situa transversalment a l’espai entre les columnes i el canvi de nivell existents, actuant com a espai servidor dels dos espais resultants a la nau a diferent cota. Amb aquesta divisió es diferencien tres espais, un espai de rebuda i office, el del propi mòdul, i la sala polivalent.

L’espai de rebuda i office situat a l’entrada de la capella, es troba en relació amb el mòdul central, el qual presenta espais de emmagatzematge i electrodomèstics per a dotar-lo d’activitat. Des d’aquest es pot accedir a la cota inferior on es troba la sala polivalent o a la cota superior del mòdul, per la rampa o escala situades als extrems.

El mòdul de fusta, és la part central del projecte, dona servei als altres espais, serveix d’estructura per un nou espai d’altell i encabeix bucs de treball i emmagatzematge. Constructivament es composa d’una estructura de llistons de fusta folrada amb panells d’OSB.

Presenta dos bucs de treball tancats, pensats per a una climatització puntual més sostenible de l’espai. Estan equipats amb diverses preses de corrent i xarxa, un escriptori de treball, el qual aprofita el desnivell de la capella i cobreix les escales preexistents, així com amb tancaments de vidre per a donar una major transparència al mòdul i lluminositat.

La sala polivalent és un espai diàfan per a donar flexibilitat d’ús al projecte. Està equipada amb un terra tècnic que anivella el paviment i permet el pas d’instal·lacions, amb diverses preses de corrent i xarxa tant pel perímetre com en quatre tapetes de connexions distribuïdes per la sala. L’ús d’aquesta sala es veu relacionat amb el mòdul central de fusta i especialment amb els mobles mòbils encabits en aquest, ja que cadascun d’aquests és una unitat funcional de despatx mòbil. 

Per a coneixement de l’administració es fa un esbós de proposta de distribució i pressupost estimat de la construcció d’un bany adaptat a l’exterior del temple, tot i no formar part del present projecte.